Ahşap Oymacılığı ve Tarihçesi

“Sanat bir haz, bir avuntu ya da eğlence değildir; çok yüce bir şeydir.
Sanat insanların bilincini ve aklını, duygu alanına aktaran bir insanlık yaşama organıdır.” Tostoy

İnsanlık tarihi kadar çok eskilere dayanan sanat, insanların geçirdiği
evrelerle beraber gelişimini sürdürmüştür. İlk insanların göçebe olarak
yaşadıkları dönemlerde aile kavramının gelişmesine paralel olarak sanat da, bu gelişimden daima nasibini almıştır. İnsanlar o dönemlerde kullandıkları taş, toprak, ağaç gibi malzemelerle en temel ihtiyaçlarını gidermişlerdir. Yeri gelmiş avlanmak için, yeri gelmiş korunmak için bu materyallerden istifade etmişlerdir. Bu materyallerin başında gelen ağacı, bireysel olarak insanlar konut ihtiyacını sağlamak için kullanılmışlar ve yaşadıkları çevrede temin edebildikleri ağaç dalları ve kamışlarla kulübelerini yapmışlardır. Daha sonraki dönemlerde ise ahşabın mimaride kullanımı tarımsal üretim düzeniyle birlikte daha çok yaygınlaşmıştır. Asya ve Avrupa’da ahşap iskeletli kagir dokulu yapılarda sıkça kullanıldığı tespit edilmiştir. (Husserl; 1997, 33) ihtiyaçları karşılamak amacıyla başlanan ve zamanla Önceleri Kahramanmaraş Sandıklarında Kullanılan Motif ve Sembollerin Dili insanların vazgeçemedikleri unsurlardan biri olan süsleme de ahşabın içerisine girmiştir. Böylece ihtiyaçların zevk ve süslemeye dönüşmesi sonunda el sanatları da gelişmeye başlamıştır.

Kolay işlenmesinin yanı sıra doğal yapısından kaynaklanan renk, doku ve este-tik özelliklerinden dolayı da ağaç malzemesi, oymacılık sanatında da geniş bir kullanım alanı bulmuştur. (Asarcıklı; 2002, 30)

Böylece ahşap oyma sanatlarında çizilerek resmedilen her desen, usta sanatkârların marifetli ellerinde hayat bulmuştur. Bu arada kesici ve delici me-taller kullanılarak yapılan oyma, torna ve farklı kesim tekniklerin yanında el işçiliğiyle ortaya son derece ince ve gösterişli ahşap eserler çıkmıştır. (Şener; 2006, 305

Daha sonraları ahşabın yanında metaller ve kıymetli taşlarla yapılan süslemeler göz zevkine hitap etmeye de başlamış ve insanlar ahşabı oyarak farklı teknikler geliştirmişlerdir.

You Might Also Like